Distrikts- og fylkesmesterskap

Sjakk5erns fylkesmesterskap 2019:

4. mai (lørdag) Finnmark (Alta): Elvebakken skole. Kl 11.00-15.30. 

Invitasjon til Sjakk5erns fylkesmesterskap i Finnmark

4. mai (lørdag) Trøndelag (Trondheim): Utleirahallen. Kl 11.00-15.30. 

Invitasjon til Sjakk5erns fylkesmesterskap i Trondheim

11. mai (lørdag) Buskerud (Drammen): Galterudhallen. Kl 10.30-15.00. 

Invitasjon til Sjakk5erns Fylkesmesterskap i Buskerud

12. mai (søndag) Møre og Romsdal (Ålesund): Hatlane Idrettshall. Kl 11.00-15.30. 

Invitasjon til Sjakk5erns fylkesmesterskap i Møre og Romsdal

Påmeldingsskjema fylkesmesterskap 2019 (Trykk her)

Sjakk5ern har gleden av å invitere alle 5. klasser i Trøndelag, Buskerud, Møre og Romsdal og Finnmark til distriktsmesterskap og fylkesmesterskap! Sjakk5erns distrikts- og fylkesmesterskap er lagkonkurranser, men hver elev spiller egne sjakkpartier og møter kun motstandere fra andre lag (andre klasser/basisgrupper). Alle elever som spiller bidrar med poeng til laget!

Distriktsmesterskap

Deltagelse i distriktsmesterskapene er kostnadsfritt for alle deltagende klasser/basisgrupper. Gjennomført opplæring (ved bruk av Sjakk5erns opplæringspakke) er et krav for å kunne delta.

23 distriktsmesterskap er gjennomført i mars/april 2019.

Fylkesmesterskap

Ungdommens Sjakkforbund (USF) arrangerer Sjakk5erns fylkesmesterskap i Alta (4. mai), Trondheim (4. mai), Drammen (11. mai) og Ålesund (12. mai).

Fylkesmesterskapene arrangeres på helgedager, og foresatte/FAU kan dermed gjerne ta ansvar for/koordinere deltagelse på dette arrangementet.

Det er et krav at de elevene som deltar i fylkesmesterskapet må være medlem i Ungdommens Sjakkforbund. Slikt medlemskap koster 50 kroner per elev (det kan søkes om unntak for deltagerkravet for enkeltelever). Det er for øvrig ingen startavgifter eller andre avgifter for å delta, og alle deltagerne får gratis lunsj og premier!

Nyttige lenker:

Sjakk5ern – Innmeldingsskjema i USF

Om medlemskap i USF

Laget

Laget skal bestå av en femteklasse eller en basisgruppe (den enheten som elevene oftest er inndelt i). Internasjonale skoler med en annen aldersfordeling på trinnene kan også stille lag, men må da stille med det klassetrinnet som tilsvarer en norsk femteklasse.

Alle elevene i klassen er en del av laget, enten de spiller eller ikke. Klassens/basisgruppens totale elevtall må oppgis i helhet, i tillegg til informasjon om hvilke elever som deltar (spiller). Alle elever som deltar, bidrar med poeng til laget for hver runde som spilles. Jo flere elever som spiller, jo flere poeng får laget. Se regler for poengberegning under.

Lag med under 10 elever: For best mulig poengskår, bør et lag ikke ha færre enn 10 elever. Det er anledning til å fylle på laget med ekstraspillere (yngre elever/søsken – se regler for ekstraspillere under). Lag med 9 eller færre elever, hvor minimum 80% av laget spiller, mottar en liten ekstrapremie (lagpremie) for deltagelse.

Poengberegning

Alle elever som spiller, bidrar til å skaffe laget (klassen) poeng.
Ett vunnet parti gir 3 poeng
Ett uavgjort parti gir 2 poeng
Ett tapt parti gir 1 poeng

Lagets poeng beregnes ut i fra at et lag maksimalt kan bestå av 40 elever. For at klasser av ulike størrelser skal kunne konkurrere med hverandre, tar man tallet 40 og deler på antall elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, bruker man likevel 10 som elevantall.

Lagets poeng blir da = 40 X innspilte poeng / antall elever i klassen

Antall i klassen Forholdstall Antall i klassen Forholdstall

40 1,00 22 1,82
35 1,14 21 1,90
34 1,18 20 2,00
33 1,21 19 2,11
32 1,25 18 2,22
31 1,29 17 2,35
30 1,33 16 2,50
29 1,38 15 2,67
28 1,43 14 2,86
27 1,48 13 3,08
26 1,54 12 3,33
25 1,60 11 3,64
24 1,67 10 4,00
23 1,74 9 4,00

Klasser som har mer enn 40 elever, får et forholdstall som er mindre enn 1.

Poengsummen avrundes til nærmeste hele tall etter hver runde.

Det laget som har flest poeng til slutt vinner. Hvis to lag har like mange poeng til slutt, vil de dele plassering. Kun de øverste lagplasseringene rangeres/vises, og ingen individuelle resultater offentliggjøres.

Ekstraspillere

Alle lag kan bruke ekstraspillere, men det er bare lag (klasser/basisgrupper) på under 10 elever som garantert vil tjene på å ta inn ekstraspillere slik at de får (minimum) 10 elever på laget.

Ekstraspillere kan tas fra yngre klasser eller yngre søsken av spillere på laget.

Ekstraspillere kan ikke erstatte elever i klassen (de legges til det opprinnelige elevtallet).

Påmelding

Påmeldingsskjema fylkesmesterskap 2019 må fylles ut og sendes til sjakk5ern@skolesjakken.no senest 5 dager før det aktuelle arrangementet. Først til mølla-prinsippet gjelder – påmeldinger blir godkjent etter hvert som de mottas. Når et arrangement er fylt opp vil ytterlige påmeldte skoler bli tilbudt plass på et annet arrangement. Påmeldingsskjemaet inneholder informasjon om lagleder/lærer (navn, e-post og telefon), navn på skole, navn på klasse/basisgruppe, totalt antall elever, navn på elevene som deltar i mesterskapet og hvilket mesterskap klassen/basisgruppen ønsker å delta på. Vennligst fyll ut alle faner for en smidig gjennomføring av mesterskapet. (Det er lurt å lagre skjema på egen PC før det fylles ut.)

Regler

FIDEs regler for hurtigsjakk benyttes med det unntak at feiltrekk ikke gir tapt parti. Ettersom mange av deltagerne er nybegynnere, har dommerne større mulighet til å gripe inn i partiene enn det som er normalt i vanlig turneringssjakk.

Tid/bedømming: Det spilles ikke med klokker i distrikts-/fylkesmesterskapene. Partier som ikke er avgjort i angitt tidsrom (normalt 18 minutter – dette kan justeres), avgjøres gjennom bedømming. Her telles «verdi» på gjenværende brikker (på brettet): dronning 9 poeng, tårn 5 poeng, løper og hest/springer 3 poeng og bonde 1 poeng. Fra og med 5 poeng i overvekt dømmes partiet i utgangspunktet til seier, 0-4 poeng i differanse dømmes til remis. Men det tas også hensyn til om en av spillerne for eksempel har en sjakk matt i sikte.