Distrikts- og fylkesmesterskap

Sjakk5ern har gleden av å invitere alle 5. klasser i Trøndelag, Buskerud, Møre og Romsdal og Finnmark til distriktsmesterskap og fylkesmesterskap! Sjakk5erns distrikts- og fylkesmesterskap er lagkonkurranser, men hver elev spiller egne sjakkpartier og møter kun motstandere fra andre klasser.

Distriktsmesterskap

Det vil bli satt opp distriktsmesterskap med best mulig geografisk spreding (ut i fra antall deltagende klasser/basisgrupper i de ulike distriktene). Det er gratis å delta i Distriktsmesterskapene.

Distriktsmesterskaper Sjakk5ern

 1. mars (ons) Alta
 2. mars (fre) Kirkenes
 3. mars (man) Ålesund
 4. mars (tir) Molde
 5. mars (ons) Gol
 6. mars (tor) Hønefoss
 7. mars (fre) Drammen
 8. mars (man) Åmot
 9. mars (tir) Kongsberg
 10. mars (tor) Trondheim
 11. mars (fre) Orkanger
 12. april (man) Namsos
 13. april (tir) Steinkjer
 14. april (ons) Hurum
 15. april. (tor) Kristiansund
 16. april (fre) Vadsø
 17. april (man) Trondheim
 18. april (tor) Drammen

 

Fylkesmesterskap

Ungdommens Sjakkforbund (USF) arrangerer Sjakk5ern Fylkesmesterskap i Buskerud, Trøndelag, Møre og Romsdal og Finnmark i mars 2019. Fylkesmesterskapene vil avholdes i mai. Nærmere informasjon om arrangementene kommer senere.

Det er et krav at de elevene som deltar i fylkesmesterskapet må være medlem i Ungdommens Sjakkforbund. Slikt medlemskap koster 50 kroner per elev. Det er for øvrig ingen startavgifter eller andre avgifter for å delta, og alle deltagerne får gratis lunsj og premier!

Nyttige lenker:

 

Laget

Laget skal bestå av en femteklasse.

Alle elevene i klassen er med på laget. Man kan ikke velge å ta elever ut av laget, da dette er en klassekonkurranse. Men det er fullt mulig å delta i turneringen selv om ikke alle elever i klassen/basisgruppen er med. Alle elever i klassen som blir med, bidrar til klassens samlede poengsum i turneringen. Jo flere som spiller, jo flere poeng får klassen.

Et lag skal helst ikke ha færre enn 10 elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, kan de bruke ekstraspiller (se regler for ekstraspiller). Dersom klassen har elever som avviker fra vanlig alder, inngår også disse elevene på laget. Internasjonale skoler med en annen aldersfordeling på trinnene enn den norske grunnskolen, kan også stille lag, men må da stille med det klassetrinnet som tilsvarer en norsk femteklasse. Det er ingen regel som sier hvor stor en klasse kan være. En spiller får kun stille på ett lag og under sitt eget navn.

Poengberegning

Alle barn som spiller, bidrar til å skaffe klassen poeng.
Ett vunnet parti gir 3 poeng
Ett uavgjort parti gir 2 poeng
Ett tapt parti gir 1 poeng

Lagets poeng beregnes ut i fra at et lag maksimalt kan bestå av 40 elever. For at klasser av ulike størrelser skal kunne konkurrere med hverandre, tar man tallet 40 og deler på antall elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, bruker man likevel 10 som elevantall.

Lagets poeng blir da = 40 X innspilte poeng / antall elever i klassen

Antall i klassen Forholdstall Antall i klassen Forholdstall

40 1,00 22 1,82
35 1,14 21 1,90
34 1,18 20 2,00
33 1,21 19 2,11
32 1,25 18 2,22
31 1,29 17 2,35
30 1,33 16 2,50
29 1,38 15 2,67
28 1,43 14 2,86
27 1,48 13 3,08
26 1,54 12 3,33
25 1,60 11 3,64
24 1,67 10 4,00
23 1,74 9 4,00

Klasser som har mer enn 40 elever, får et forholdstall som er mindre enn 1.

Poengsummen avrundes til nærmeste hele tall etter hver runde. Jo flere som deltar fra en klasse, desto flere poeng får laget.

Det laget som har flest poeng til slutt vinner. Hvis to lag har like mange poeng til slutt, vil de dele plassering.

Ekstraspiller

Alle klasser kan bruke ekstraspiller, men det er bare klasser på under 10 elever som garantert vil tjene på å ta inn ekstraspillere slik at de får 10 elever på laget.

Ekstraspillere kan tas fra yngre klasser eller yngre søsken av andre spillere på laget.

En ekstraspiller kan ikke erstatte en elev i klassen.

Ekstraspilleren må registreres med navn, fødselsår, adresse og telefonnummer.

Påmelding

Påmeldingsskjema distriktsmesterskap sendes ferdig utfylt til sjakk5ern@skolesjakken.no senest 5 dager før det aktuelle arrangementet. Først til mølla-prinsippet gjelder – påmeldinger blir godkjent etter hvert som de mottas. Når et arrangement er fylt opp vil ytterlige påmeldte skoler bli tilbudt plass på et annet arrangement. Påmeldingsskjemaet inneholder informasjon om lagleder/lærer (navn, e-post og telefon), navn på skole, navn på klasse/basisgruppe, totalt antall elever, navn på elevene som deltar i distriktsmesterskap og hvilket distriktsmesterskap klassen/basisgruppen ønsker å delta på. Vennligst fyll ut alle faner for en smidig gjennomføring av mesterskapet. (Det er lurt å lagre skjema på egen PC før det fylles ut.)

Regler

FIDEs regler for hurtigsjakk benyttes med det unntak at feiltrekk ikke gir tapt parti. Ettersom mange av deltagerne er nybegynnere, har dommerne større mulighet til å gripe inn i partiene enn det som er normalt i vanlig turneringssjakk.