Distrikts- og fylkesmesterskap

Alle 5. klasser i Trøndelag er invitert på distriktsmesterskapet i februar/mars og fylkesmesterskapet i Trondheim lørdag den 14. april. Etter klassebesøket velger klassen selv om de ønsker å delta i distrikts- og/eller fylkesmesterskapet eller ikke!

Laget

Laget skal bestå av en femteklasse.

Alle elevene i klassen er med på laget. Man kan ikke velge å ta elever ut av laget, da dette er en klassekonkurranse. Et lag skal helst ikke ha færre enn 10 elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, kan de bruke ekstraspiller (se regler for ekstraspiller). Dersom klassen har elever som avviker fra vanlig alder, inngår også disse elevene på laget. Internasjonale skoler med en annen aldersfordeling på trinnene enn den norske grunnskolen, kan også stille lag, men må da stille med det klassetrinnet som tilsvarer en norsk femteklasse. Det er ingen regel som sier hvor stor en klasse kan være. En spiller får kun stille på ett lag og under sitt eget navn.

Poengberegning

Alle barn som spiller, bidrar til å skaffe klassen poeng.
Ett vunnet parti gir 3 poeng
Ett uavgjort parti gir 2 poeng
Ett tapt parti gir 1 poeng

Lagets poeng beregnes ut i fra at et lag maksimalt kan bestå av 40 elever. For at klasser av ulike størrelser skal kunne konkurrere med hverandre, tar man tallet 40 og deler på antall elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, bruker man likevel 10 som elevantall.

Lagets poeng blir da = 40 X innspilte poeng / antall elever i klassen

Antall i klassen Forholdstall Antall i klassen Forholdstall

40 1,00 22 1,82
35 1,14 21 1,90
34 1,18 20 2,00
33 1,21 19 2,11
32 1,25 18 2,22
31 1,29 17 2,35
30 1,33 16 2,50
29 1,38 15 2,67
28 1,43 14 2,86
27 1,48 13 3,08
26 1,54 12 3,33
25 1,60 11 3,64
24 1,67 10 4,00
23 1,74 9 4,00

Klasser som har mer enn 40 elever, får et forholdstall som er mindre enn 1.

Poengsummen avrundes til nærmeste hele tall etter hver runde. Jo flere som deltar fra en klasse, desto flere poeng får laget.

Det laget som har flest poeng til slutt vinner. Hvis to lag har like mange poeng til slutt, vil de dele plassering.

Ekstraspiller

Alle klasser kan bruke ekstraspiller, men det er bare klasser på under 10 elever som garantert vil tjene på å ta inn ekstraspillere slik at de får 10 elever på laget.

Ekstraspillere kan tas fra yngre klasser eller yngre søsken av andre spillere på laget.

En ekstraspiller kan ikke erstatte en elev i klassen.

Ekstraspilleren må registreres med navn, fødselsår, adresse og telefonnummer.

Registrering

Klasser som ønsker å delta, skal sende inn offisielle klasselister til post @sjakk5ern.no hvor de også setter på de ekstraspillerne som de ønsker å ta med. På denne listen skal det stå: fullt navn; adresse; telefonnummer og fødselsdato på alle elevene.

Regler

FIDEs regler for hurtigsjakk benyttes med det unntak at feiltrekk ikke gir tapt parti. Ettersom mange av deltagerne er nybegynnere, har dommerne større mulighet til å gripe inn i partiene enn det som er normalt i vanlig turneringssjakk.