FAQ Sjakk5ern

Har du spørsmål du ikke får svar på i listen under? Send dem gjerne til sjakk5ern@skolesjakken.no, så skal vi få svart dem også.

 • Skal all opplæring skje i plenum eller skal elevene sitte på hver sin pc?
  • Sjakklæreren må selv vurdere hva som passer best for sin klasse.
 • Hvis vi starter et skolesjakklag, vil vi da få utstyr eller må vi bruke penger som vi får tildelt for å skaffe av sjakkutstyr? Når får vi i så fall disse pengene?
  • Oppstartstøtte til skolesjakklag er 4-5000 kroner, med tilsvarende årlig støtte kan f.eks. benyttes til sjakkutstyr. Oppstartstøtte utbetales når skolesjakklaget er opprettet, videre blir årlig støtte utbetalt på høsten.
 • Må man være med på turneringene for å bli med på Sjakk5ern/Sjakk9ern?
  • Når en skole er med på Sjakk5ern/Sjakk9er er det frivillig å delta på turnering. 
 • Blir man «straffet» hvis påmeldte elever er syke og ikke får blitt med under distriktsmesterskapene? (Siden prosentandelen da synker.)
  • Klassene/gruppene som greier å få med alle elevene blir premiert i poengstrukturen, hvis man er syk er det selvsagt gyldig fravær som ikke medfører poengtrekk.
 • Må vi betale for instruktør hvis vi ønsker det?
  • I kommende semester tilbyr SkoleSjakken instruksjon digitalt. Vi setter gjerne skolen i kontakt med f.eks. lokale sjakk-klubber.
 • Vil en instruktør hjelpe oss digitalt eller vil vedkommende komme til klasserommet
  • SkoleSjakken svarer gjerne på henvendelser vedrørende gjennomføring av kurs og deltakelse i sjakkturneringer på nett. Hvis noe fortsatt er uklart etter gjennomgang av sjakklærerkurset og/eller FAQ og brukerhåndbok, svarer vi gjerne på henvendelser per epost eller telefon.
 • Holder det at noen på skolen tar onlinekurset eller må det være personen som holder i sjakkundervisningen som føres opp som klassens kontaktperson?
  • Det er flott hvis kursdeltakere videreformidler det de lærer på kurset til andre lærere.
 • Kan vi melde på et lag bestående av to klasser siden vi har så få elever på vår skole?
  • Reglene som benyttes i Sjakk5ern og Sjakk9ern står forklart på nettsidene.
 • Kan elevene gjennomføre turneringen hjemmefra? Hvordan bør vi i så fall organisere det? Bør vi ha et møterom på en annen plattform der elevene kan kommunisere med lærer og eventuelt andre elever?
  • I perioden med Covid19 er det naturlig at noen har undervisning hjemme. Det må bli opp til den enkelte læreren å bestemme hvordan dette skal gjennomføres for elevene i klassen.
 • Hvis datoen for distriktsmesterskap ikke passer, er det da mulig å melde seg på fylkesmesterskapet?
  • Informasjon om fylkesmesterskapene vil bli lagt ut på nettsidene når dette er klart.
 • Må man melde seg inn i USF for å spille fylkesmesterskap for slik tilfellet har vært tidligere år?
  •   Informasjon om fylkesmesterskapene vil bli lagt ut på nettsidene når dette er klart.  
 • Hvordan melder man seg på online-kurset for å kunne få brett og brikker?