Hopp til innholdet

FAQ Sjakk5ern

Ta kontakt med oss hvis andre spørsmål, gjerne på epost post@skolesjakken.no eller jorunn@sjakk.no

Registrering/inndeling av elevene

Kan vi registrere (melde på) trinnet samlet?

Nei, i Sjakk5ern skal hver klasse eller alternativt basisgruppe registreres hver for seg. Hver klasse/gruppe kan telle maksimalt 40 elever og skal være en inndeling som brukes til vanlig.

Kan de mest interesserte elevene registreres (meldes på) som en gruppe/klasse?

Nei, det er ikke tillatt å registrere (melde på) en gruppe elever som er utvalgt til denne anledningen eller avviker fra vanlig inndeling av trinnet.

Vi er en fådelt skole, kan vi slå sammen trinn i registrering?

Oppgi eventuelle sammenslåinger i navn på klassen og skriv i kommentarfeltet hvor mange elever som tilhører hvilke trinn. Ta kontakt hvis ønske/behov for å inkludere elever eldre enn femteklasse i mesterskapsspillet (det vil gi noe trekk i poengberegningen).

Opplæring

Hvordan får vi tilgang til opplæringspakken?

Opplæringspakken ligger i ressursbanken på sjakk5ern.no og passord sendes på epost til alle registrerte klasser.

Hvordan gjennomfører vi opplæringen for klassen?

Opplæringen kan gjennomføres på mange måter, komprimert til en skoletime eller to, eller fordelt utover flere timer og dager. Sju korte filmsnutter utgjør hoveddelen, i tillegg skal elevene gjennomføre noen spilleøvelser, som kan gjøres to og to eller flere på lag.

Mesterskap

Er vi påmeldt til mesterskap (turneringen)?

Påmelding til mesterskap gjøres som et eget steg etter registrering, lenke til påmelding sendes til registrerte deltagere og bekreftelse kommer på epost.

Hvor lang tid tar deltagelse i et mesterskap?

Digitale mesterskap starter kl 9.30 og er ferdige innen kl 13.15. Dette inkluderer oppmøte i god tid før første runde og avsluttende kommunikasjon. Distriktsmesterskap har normalt tilsvarende varighet, med reisetid som tillegg.

Hvem spiller vi mot i mesterskapet?

Alle får motspiller fra et annet lag, i hver runde. Det tildeles ny motspiller i hver runde og normalt vil kampene bli jevnere etter noen runder, fordi det tas hensyn til poengskår i hvem som settes opp mot hverandre.

Hvor mange runder/partier spilles det?

Normalt spilles det fire runder, både i distriktsmesterskap og i digitalt mesterskap.

Landsfinalen

Hvem kan delta i landsfinalen?

Vi kårer fylkesvinnere (lag/klasser) blant alle som deltar i Sjakk5erns mesterskap 2024 (distrikt eller digitalt), disse får i første omgang tilbud om å delta i landsfinalen. Om noen takker nei, går plassen til nr to osv. I noen fylker kan det tas ut flere lag til landsfinalen (anhengig av størrelse og antall deltagere).

Når og hvor spilles landsfinalen? Finalen i Sjakk5ern 2024 blir torsdag 25. april og avholdes digitalt.