SpillSjakk

Oppdatert 25. februar klokken 23.47




Oppdateringer og programtillegg

Oppsettet av seriespill med automatisk opp- og nedrykk kommer i starten av mars.

Tillegg som allerede finnes – historikk:

 • Automatisk start av turneringer 2 minutter før rundestart. Tidligere måtte admin trykke start. Det er fortsatt mulig å trykke start før det er mindre enn 2 minutter igjen til turneringen starter.
 • Mulig å trekke seg fra en turnering før den er ferdigspilt. Dette gjelder for turneringer satt opp med egenpåemelding.
 • Mulig å melde seg på en turnering etter at den har startet når. Dette gjelder for turneringer satt opp med egenpåmelding.
 • Stabilisering av brettet – tilpasset streaming
 • Send meldinger til spillere i et bestemt lag
 • Oppdateringer av framsider
 • Miniboards
 • Ny lobby og nytt format på brettet
 • Forenklet løsning for oppretting av spillkontoer – lenkeinvitasjon (Det er fortsatt anledning for læreren til å opprette alle kontoene manuelt. Da unngår man bl.a. å innhente tillatelse fra foresatte.)
 • Admin kan velge om spillerne i en turnering skal spille med virkelige navn eller brukernavn. Dette gjøres når du oppretter turneringen i nederste boks for avkrysning.
 • Utvidet administrasjon for klubber/skoler og organisasjoner
 • Automatisk poengtildeling i uspilte partier
 • Meldinger i klubbadministrasjon
 • Send melding til motspilleren – menyvalg
 • Online status på profilsiden – sjekk hvem som er pålogget
 • Nedtelling og automatisk start
 • Forsterket varsling når partiet starter
 • Endre turneringsdetaljer mens turneringen pågår
 • Berger «Round Robin» individuell
 • Visuell utbedring ved forvandling
 • Utbedringer navigasjon
 • «Premove»
 • Framsideoppdateringer (side for side pågår)
 • Søk bruker etter FIDE-id
 • Månedlig oppdatering av FIDE-id
 • FIDE-id (opprett bruker)
 • Ny arkitektur (backend)

SpillSjakk-plattformens driftsmeldinger

Klubbadministrasjon

I klubbadministrasjonen må man ikke fjerne det laget som står øverst i oversikten. Dette laget er selve klubben. Senere vil muligheten for å fjerne bli tatt bort. Altså, ikke trykk rødt kryss ved siden av det øverste laget.

FIDE-ID (Gjelder ikke SkoleSjakken)

Når du legger inn FIDE-ID ved oppretting av spillerkonto skal flere felter bli fylt ut automatisk. Denne er midlertidig nede, slik at du nå må fylle ut feltene manuelt. Legg likevel inn FIDE-ID hvis du har, fordi det vil bli oppdatert senere og kan redigeres manuelt.


FAQ om SpillSjakk

Jeg har opprettet konto via lenken jeg fikk tilsendt, hvorfor ser jeg ikke klubben?

 • Når du har opprettet din admin-konto må du følge den andre lenken for å opprette og administrere klubben. Hvis du mangler lenken til å opprette klubb/skole send en epost til hei@spillsjakk.no så ordner vi det med en gang.

Hvorfor ser ikke elevene motspilleren sitt trekk?

 • Sjekk at skolens nettverk ikke har begrensninger i forhold til hvor mange som kan besøke en nettside samtidig. Administrator av nettverket må kanskje legge til spillsjakk.no i «whitelist».
 • Sørg for å ha en oppdatert nettleser, og benytt Chrome eller Firefox. (Edge ser også ut til å fungere uten at denne har vært testet grundig.)
 • SpillSjakk er per nå tilpasset laptop og pc. (Nettbrett med Chrome nettleser har vist seg å fungere greit, dette må brukeren vurdere selv enda.)

Hvorfor starter ikke partiene?

 • Sjekk at du har riktig intervall mellom rundene, f.eks. 1 minutt.
 • Admin må starte turneringen manuelt senest 2 minutter før turneringsstart. Dette blir automatisk i løpet av januar.

Hvorfor er ikke brettet tilpasset skjermen?

 • SpillSjakk er per nå optimalisert for laptop/pc og vi anbefaler bruk av netteserne chrome og firefox. (Edge ser ut til å fungere greit.)
 • Trykk ctrl + – for å justere størrelsen på brettet, da unngår du også å måtte scrolle.

Skjer det endringer i innstillingene når jeg som admin redigerer en turnering?

 • Kun de endringene du selv utfører, men du må legge inn dato for første rundeoppsett igjen.

Hvorfor kan jeg ikke opprette konto selv?

 • Lærer/admin tildeler kontoer for best mulig oversikt over brukere og aktivitet.

Dette er for vanskelig, hva skal jeg gjøre?

 • Send en epost til hei@spillsjakk.no og spør om hjelp!

Bruk SpillSjakk på skolen

Organiser turneringer over brettet eller online

 • Opprett egne turneringer for klassen, hele skolen eller utfordre naboskoler til lagkamp.
 • Delta i turneringer i regi av SkoleSjakken som f.eks. Sjakk5ern og Sjakk9ern.
 • Romjulsturnering for elevene i klassen?

Opprett egne lag og spillerkontoer til elevene

 • Opprett og administrer et ubegrenset antall lag på skolen.
 • Opprett spillerkontoer til elevene og velg om de skal knyttes opp mot en epostkonto eller ikke.
 • Læreren oppretter kontoer til elevene og får full oversikt – ingen oppretter konto for seg selv.

Velg mellom ulike turneringsformat til individuelle turneringer eller lagkamper.

 • Sveitser individuell (Swiss)
 • Knockout individuell
 • Sveitser for lag
 • Knockout for lag
 • SkoleSjakken for lag
 • Konrad for lag
 • Berger individuell (Round Robin)
 • Velg manuelt oppsett med full fleksibilitet

Bestem hvor lang tid partiene og turneringen skal vare

Når du oppretter en turnering bestemmer du:

 • hvor lang tid hver spiller har til rådighet.
 • om spillerne skal få ekstra tid per trekk.
 • hvor lenge det skal være mellom rundene.
 • hvor mange runder de skal spille.

Overstyr automatisk rundestart i online-turneringer

 1. Sett intervallet mellom rundene til f.eks. 1 time
 2. Når turneringen er opprettet kan du gå til organiser turneringen for å legge inn tidspunkt for neste runde manuelt.
  • Merk at når det er mindre enn 10 minutter igjen til rundestart går det ikke an å endre tidspunkt.

Resultatlister

 • Bestem om du vil vise hele resultatlisten eller bare et bestemt antall.
 • Du kan velge om turneringen skal være offentlig synlig eller kun for egne elever.

Statistikk

 • Som administrator får du tilgang til en rekke informasjon som bl.a. viser aktivitet og resultater.

Brukerhåndbok

 • Se brukerhåndboka på spillsjakk.no som oppdateres fortløpende i takt med nye tillegg og oppdateringer.

Tilgang til plattformen SpillSjakk

Hvor finner jeg skjema for registrering til Sjakk5ern og Sjakk9ern?


Video for administrator

Det kommer nye utgaver av videoen etterhvert som plattformen videreutvikles.


Spørsmål/tilbakemelding

Send epost til hei@spillsjakk.no hvis du har spørsmål eller ønsker å gi oss tilbakemelding! Vi setter stor pris på tilbakemeldinger i prosessen med videreutvikling av plattformen.