Hopp til innholdet

Mesterskap 2024

Digitale mesterskap er åpent for alle registerte klasser som har gjennomført opplæring. Disse avholdes februar og mars med flere valgfri datoer. Varigheten er én skoledag fra ca klokka 9.30-13.00. Påmelding til digitale mesterskap og øving her: www.sjakk5ern.no/pamelding

Fysiske distriksmesterskap tilbys normalt bare til de som er lokalisert i områder med lokal bemanning til gjennomføring av arrangementene. Fysisk DM krever også tilstrekkelig antall deltagende klasser/lag i det aktuelle området.

Hver klasse (lag) kan delta i enten distriktsmesterskap eller digitalt mesterskap. Begge former for innledende mesterskap teller i uttak til landsfinalen.

Alle registerte klasser kan delta i øvinger på vår egen spillplattform, www.spillsjakk.no, i forkant av mesteskapet.

Landsfinalen avholdes digitalt torsdag 25. april. Minst ett lag per fylke kvalifiseres til landsfinalen, to i noen etter skjønnsvurdering av antall deltagende lag, poengsum og plassering i kvalifiserende mesterskap.