Sjakk5ern

Sjakkens Tinestafett går digitalt!

Skolesjakken inviterer alle landets 5. klassinger til å bli med på den spesielle sjakkturneringen Sjakk5ern, som i år arrangeres for første gang på nettplattformen SpillSjakk. Hele klassen spiller på lag, og alle elevene bidrar med poeng til klassen. Uansett om de taper eller vinner.

Desto flere som spiller, desto flere poeng får klassen. Det er altså viktigere for klassen å få med mange spillere enn å få med gode spillere (og vi tar hensyn til klassestørrelse i poengberegningen)!

 • Sjakk er en inkluderende og sosial aktivitet som kan utøves på tvers av alder, fysikk, språk, kultur og kjønn.
 • Sjakk kan hjelpe barn/unge med utvikling av sosiale- og kognitive ferdigheter
 • Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet!


Hvordan fungerer Sjakk5ern?

Opplæring: etter påmelding får klassen tilgang til en filmserie med innlagte øvelser, som tar elevene igjennom sjakkreglene, oppklarer vanlige misforståelser og gjør hele klassen rustet til å spille sjakkturnering! Opplæringen kan gjennomføres på 45-90 minutter i klasserommet – samlet eller oppdelt. Dersom man ønsker å invitere en person fra en lokal sjakklubb til å hjelpe med gjennomføringen så meld fra om dette på registreringsskjemaet.

Klassens sjakkutstyr: Sjakkmateriellet klassen benytter under opplæringen kan skaffes til veie på flere måter:

  1. Klassen benytter sjakkmateriell som allerede finnes på skolen.
  2. Noen på skolen (lærere, AKS/SFO-ansatte eller andre) tar det gratis online sjakklærerkurset – og får tilsendt sjakkmateriell.
  3. Både lærer og klassens elever benytter det elektroniske demobrettet som finnes gratis tilgjengelig i ressursbanken på Sjakk5erns hjemmeside.
  4. Skolen velger å kjøpe inn et klassesett med sjakkbrett- og brikker – se f.eks. gunstig tilbud fra Sjakkbutikken.
  5. Man kan dessuten velge å starte et skolesjakklag, og få økonomisk oppstartstøtte til dette. Les mer her

Lokale turneringer: Sjakk5erns Distriktsmesterskap (DM – et distrikt består i denne sammenheng gjerne av et mindre antall kommuner som henger naturlig sammen, f.eks geografisk) arrangeres i perioden fra slutten av februar og frem til nærmere påske.

DM legges til en skoledag, og varer ca 2,5 timer. Her blir det mye spennende sjakk for alle.

Klassene som deltar får gratis tilgang til «Spillsjakk» – Skolesjakkens egen programvare for nettspill mellom lag, inklusive teknisk opplæring og støtte. For de klassene som ønsker det vil man kunne spille treningsturneringer på Spillsjakk på faste tidspunkter før Distriktsmesterskapet.

Fylkesmesterskap og Landsfinale:

Klassene vil også bli invitert til et eget Fylkesmesterskap i første halvdel av april, der man vil kjempe om å få delta i Landsfinalen. Egne regler for dette offentliggjøres etter hvert.

De klassene som gjør det best i Fylkesmesterskapene inviteres så til å spille i Landsfinalen i mai, mot lag fra de andre Fylkesmesterskapene rundt om i landet.


Hva koster det?

Klassen kan delta i Sjakk5ern uten at det koster noen ting!

 • Opplæringspakken, inklusive videoer og tilgang til demobrett og hele ressursbanken er gratis og uforpliktende
 • Deltagelse i Distriktsmesterskapene og eventuelt senere runder på fylkes- og landsnivå er også både frivillig og gratis

Hvordan kan man melde seg på?
Påmeldinger gjøres via registreringsskjemaet.

Når spilles turneringene?
Sjakk5ern-turneringene avvikles på ukedager. Datoer kommer innen 18. februar 2020.

Hvem står bak Sjakk5ern?
Norges Sjakkforbund, Ungdommens Sjakkforbund og SkoleSjakken er ansvarlige for tilbudet Sjakk5ern.


Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss på epost: sjakk5ern@skolesjakken.no

eller telefon: 21 60 81 24 (Sjakkontoret) / 48 22 25 72 (prosjektleder Geir Nesheim).