Sjakk5ern

Sjakkens Tinestafett kommer nå til hele landet!

SkoleSjakken inviterer alle femteklassinger til å bli med i den spesielle sjakkturneringen Sjakk5ern. Hele klassen spiller på lag, og alle elevene bidrar med poeng til klassen. Uansett om de taper eller vinner.

Desto flere som spiller, desto flere poeng får klassen. Det er altså viktigere for klassen å få med mange spillere enn å få med gode spillere (og vi tar hensyn til klassestørrelse i poengberegningen)!

  • Sjakk er en inkluderende og sosial aktivitet som kan utøves på tvers av alder, fysikk, språk, kultur og kjønn.
  • Sjakk kan hjelpe barn/unge med utvikling av sosiale- og kognitive ferdigheter
  • Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet!
  • På distrikts- og fylkesmesterskapene treffer elevene andre femteklassinger fra hele fylket.

Hvordan fungerer Sjakk5ern?
Meld på klassen innen 10. desember 2019. Påmeldte klasser mottar gratis sjakkmateriell og undervisningsopplegg  – dette sendes ut i november-desember. Etter gjennomført opplæring (45-90 minutter, samlet eller oppdelt), er hele klassen rustet til å delta i Sjakk5erns distriktsmesterskap i februar. I mars avholdes så Sjakk5erns fylkesmesterskap, og tilslutt blir det en storslått landsfinale (åpen for alle som har deltatt i DM eller FM). Alle deltagere får alltid premie – deltagelse og samhold står i fokus i Sjakk5ern!

Hvordan kan man melde seg på?
Påmeldinger gjøres via registreringsskjemaet.

Hva koster det?
Sjakkutstyr, undervisningsmateriell og deltagelse i distriktsmesterskapene er helt gratis!

Når spilles turneringene?
Distriksmesterskap avholdes flere steder i hvert fylke avhengig av hvor mange som melder seg på. Turneringene avvikles på ukedager. Datoer kommer innen 12. desember 2019.

Hvem står bak Sjakk5ern?
Norges Sjakkforbund, Ungdommens Sjakkforbund og SkoleSjakken er ansvarlige for tilbudet Sjakk5ern.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med oss på epost: sjakk5ern@skolesjakken.no

eller telefon: 21 60 81 21 (Sjakkontoret) / 94 82 22 86 (prosjektleder Jorunn Brekke).