Hopp til innholdet

Påmelding øving/mesterskap digitalt

Krav for deltagelse i Sjakk5erns øvinger/mesterskap: Klassen er allerede registrert i skjemaet under «Bli med» og har gjennomført Sjakk5erns opplæring.

  • Skriv inn fornavn og initialer på samtlige elever som skal, eller kanskje skal, spille i øving og/eller i mesterskapet.
  • Spillere og eventuelt hele klassen kan trekkes/melde avbud, men vær obs på at fravær må meldes senest en time før spillingen starter.
  • Merk at det er viktig å gi beskjed i god tid om man ikke får til å delta på oppsatte tidspunkt, da det kan risikere å gå utover andre ved manglende oppmøte.
  • Elever får tilsendt brukernavn og passord av ansatte i SkoleSjakken senest to timer før øvingen starter og normalt en del tidligere. Samme brukernavn og passord skal anvendes i øvinger og mesterskap. En del av poenget med øving er å teste innloggingen med riktige tegn i passordet etc.
  • OBS! Dette skjemaet må være korrekt utfylt senest to døgn før valgt øvingstidspunkt.

Digitalt mesterskap og øvinger avholdes på SpillSjakk, www.spillsjakk.no, alle klasser som deltar i digitalt mesterskap må spille minst én digital øving på SpillSjakk. Også de som håper å delta i fysisk mesterskap kan melde seg på her og spille øvinger digitalt.

Tidsrom for digitalt mesterskap er kl 09.30-13, med pause fra kl 11-12. Alle elevene spiller normalt fire partier, men noen kan måtte stå over én runde ved oddetall i spillere. Landsfinalen har et tilsvarende tidsrom, mens fysiske mesterskap kan ha noe lengre varighet fra oppmøte til avreise.

Frist for påmelding av klassen til øving/mesterskap er avhengig av pågang. Datoer fjernes her når fulltegnet og uansett senest to dager før aktuell dato.