Registrering

Registrer din 5. klasse og motta Sjakk5erns opplæringspakke (inkl. brett/brikker) helt kostnadsfritt! Dato for høstsemesteret 2020 kommer snart.

Hver klasse/gruppe skal registreres hver for seg. En klasse/gruppe kan maksimalt bestå av 40 elever (ta kontakt hvis støtte trinn uten gruppeinndeling), og må være den enheten elevene normalt er inndelt i.

OBS! Vi sender ut brett/brikker per klasse/basisgruppe, så ikke slå sammen hvis trinnet har en klasse-/gruppeinndeling. Kontaktlærer kan være felles for flere klasser, men registrer hver klasse for seg.

Påmelding til turneringene gjøres separat – dato for neste skoleår legges ut her.