Hopp til innholdet

Regler for turneringene

Sjakk5erns mesterskap er lagkonkurranser, men hver elev spiller egne sjakkpartier og møter kun motstandere fra andre lag (andre klasser/basisgrupper). Alle elever som spiller bidrar med poeng til laget (også ved tapt parti)!

Laget

Laget skal bestå av en femteklasse eller en basisgruppe (den enheten som elevene oftest er inndelt i). Internasjonale skoler med en annen aldersfordeling på trinnene kan også stille lag, men må da stille med det klassetrinnet som tilsvarer en norsk femteklasse.

Alle elevene i klassen er en del av laget, enten de spiller eller ikke. Klassens/basisgruppens totale elevtall må oppgis i helhet, i tillegg til informasjon om hvilke elever som deltar (spiller). Alle elever som deltar, bidrar med poeng til laget for hver runde som spilles. Jo flere elever som spiller, jo flere poeng får laget. Se regler for poengberegning under.

Lag med under 10 elever: For best mulig poengskår, bør et lag ikke ha færre enn 10 elever. Det er anledning til å fylle på laget med ekstraspillere (yngre elever/søsken – se regler for ekstraspillere under).

Poengberegning

Alle elever som spiller, bidrar til å skaffe laget (klassen) poeng.
Ett vunnet parti gir 3 poeng
Ett uavgjort parti gir 2 poeng
Ett tapt parti gir 1 poeng

Lagets poeng beregnes ut i fra at et lag maksimalt kan bestå av 40 elever. For at klasser av ulike størrelser skal kunne konkurrere med hverandre, tar man tallet 40 og deler på antall elever. Hvis klassen har færre enn 10 elever, bruker man likevel 10 som elevantall.

Lagets poeng blir = 40 X innspilte poeng / antall elever i klassen.

Antall i klassen Forholdstall Antall i klassen Forholdstall

40 1,00 22 1,82
35 1,14 21 1,90
34 1,18 20 2,00
33 1,21 19 2,11
32 1,25 18 2,22
31 1,29 17 2,35
30 1,33 16 2,50
29 1,38 15 2,67
28 1,43 14 2,86
27 1,48 13 3,08
26 1,54 12 3,33
25 1,60 11 3,64
24 1,67 10 4,00
23 1,74 9 4,00

Poengsummen avrundes til nærmeste hele tall etter hver runde.

Det laget som har flest poeng til slutt vinner. Kun de øverste lagplasseringene rangeres/vises, og ingen individuelle resultater offentliggjøres.

Ekstraspillere

Alle lag kan bruke ekstraspillere, men det er bare lag (klasser/basisgrupper) på under 10 elever som garantert vil tjene på å ta inn ekstraspillere slik at de får (minimum) 10 elever på laget.

Ekstraspillere kan tas fra yngre klasser eller yngre søsken av spillere på laget.

Ekstraspillere kan ikke erstatte elever i klassen, de legges til det opprinnelige elevtallet. Maksimalt kan laget telle 40, inkludert de som eventuelt ikke spiller og ikke har godkjent fravær.

Fravær

Det gis godkjent fravær til elever som ikke kan spille av årsaker som langtidssykdom, planlagt fravær, diagnoser etc. Elever med godkjent fravær trekkes fra tallet for totalt antall elever i klassen, slik at disse ikke påvirker poengberegningen for laget. Godkjent fravær skal meldes ved påmelding til turneringen og eventuelle oppdateringer gjøres senest 48 timer før start.

Påmelding

Først til mølla-prinsippet gjelder – påmeldinger blir godkjent etter hvert som de mottas. Når en turnering er fylt opp, vil ytterlige påmeldte klasser hvis mulig bli tilbudt plass på en annen turnering.

Informasjon om påmelding til mesterskap annonseres på nettsiden og sendes på epost til klassekontakter (lagledere).

Spilleregler

Feiltrekk ikke gir tapt parti. Ettersom mange av deltagerne er nybegynnere, har dommerne større mulighet til å gripe inn i partiene enn det som er normalt i vanlig turneringssjakk.

Tid/bedømming: Det spilles ikke med klokker i distriktsmesterskap (fysisk «over brettet»). Partier som ikke er avgjort i angitt tidsrom (normalt 18 minutter – dette kan justeres), avgjøres gjennom bedømming. Her telles «verdi» på gjenværende brikker (på brettet): dronning 9 poeng, tårn 5 poeng, løper og hest/springer 3 poeng og bonde 1 poeng. Fra og med 5 poeng i overvekt dømmes partiet i utgangspunktet til seier, 0-4 poeng i differanse dømmes til remis. Men det tas også hensyn til om en av spillerne for eksempel har en sjakk matt i sikte.

I digitalt mesterskap får hver spiller 14 minutter og hvert parti kan da ha en varighet på inntil 28 minutter.